Bacaan Doa Muslimin & Muslimat serta Keutamaannya

  • 3 min read
  • Dec 01, 2022

Bacaan Doa Muslimin & Muslimat serta Keutamaannya – Salah satu yang termasuk sunah hasanah yaitu mendoakan kebaikan untuk sesama muslim walaupun orangnya tidak mengetahui bahwa kita mendoakannya, doa ini diamalkan secara turun-temurun oleh para Nabi, sahabat dan orang-orang soleh yang mengikutinya. Bagi umat muslim maka kita senang apabila ada mulslim lain yang memperoleh kebaikan baik itu berupa ilmu ataupun hal yang bersifat duniawi, secara tidak langsung mereka juga sebenarnya mendoakan diri mereka sendiri, itulah salah satu alasan dari sebab tersebarnya kasih sayang dan kepedulian diantara kaum muslimin.

Bacaan Doa Muslimin & Muslimat serta Keutamaannya

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)

Keutamaan dari buah keimanan itu terlihat jelas dari segi amalan lahiriahnya jadi mereka itu cukup bersemangat dalam memberikan kemanfaatan kepada saudaranya terutama sesama kaum muslimin, bantuan yang memberi manfaat itu bisa berupa ilmu bermanfaat ataupun berupa materi yang mana materi tersebut diharapkan dapat membantu perekonomiannya, dan yang diberi kebaikan pun akan mendoakan kita juga.

Kita perhatikan sebagaimana perilaku para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshor, sehingga Allah puji akhlak sahabat tersebut dengan diabadikan dalam Alquran, yaitu :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa:
“Wahai Rabb Kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian terhadap orang-orang yang beriman (berada) dalam hati kami. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (Al-Hasyr: 10)

Penafsiran para ulama mengenai ayat diatas itu adlaah doa tersebut itu mencakup semua kaum mukminin yang telah lalu baik itu dari kalangan para sahabat adan juga kaum mukminin yang idup di masa sebelum zaman sahabat serta doa ini juga mencakup kaum mukminin yang datag sesudah eranya para sahabat Nabi.

Bacaan Doa Muslimin & Muslimat serta Keutamaannya

Oke marilah kita membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia.
AUDZUBILLAHI MINASYAITHONIRROJIM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

HAMDAN SYAKIRIN, HAMDAN NA’IMIN, HAMDAN YU’AFI NIAMAHU WAYUKAFI MAZIDAH. YA RABBANA LAKAL HAMDU KAMA YAMBAGHI LILJALALI WA’ADZIMI SULTHONIK.

Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji untukMu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganMu, segala puji atas kemuliaanMu dan kekuasaanMu.

ALLOOHUMMA SHALLI WA SHALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD, WA’ALAA AALI SAYIIDINAA MUHAMMAD

Limpahkanlah shalawat dan salam kepaa junjungan kami nabi muhammad saw dan para pengikutnya sampai di akhir zaman.

ALLAHUMMAGHFIRLI WALIWALIDAYYA WARHAMHUMA KAMA RABBAYANI SHAGHIRA.

Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, Kasih sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu masih kecil.

ALLAHUMMAGHFIR LIL MUSLIMINA WAL MUSLIMAT, WAL MU’MININA MAL MU’MINAT, AL AHYAAI MINUM WAL AMWAT, INNAKA ‘ALA KULLI SYAI’IN QADIR.

Ampunilah saudara-saudara kami, kerabat, musllimin muslimat, mu’minim mu’minat baik yang masih ada maupun yang telah wafat.

ROBBANAGHFIRLANA WA LI-IKHWAANINAL LADZINA SABAQUUNA BIL IIMAN WA LAA TAJ’AL FII QULUUBINA GHILLA LILLADZIINA AAMANU ROBBANA INNAKA ROUFUR ROKHIIM

Wahai Rabb Kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian terhadap orang-orang yang beriman (berada) dalam hati kami. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.

WA SHALLI, ALLOOHUMMA, ‘ALAA ‘IBAADIKA WA RASUULIKA SAYYIDINAA WA MAULAANAA MUHAM-MADIN WA ‘ALAA AALIHII WA SHAHBIHII WA SALLIM. WAR-ZUQNAA KAMAALAL MUTAABA’ATI LAHUU ZHOOHI-RON WA BAATHINAN FII ‘AAFIYATIN WA SALAAMATIN, BIROHMATIKA YAA ARHAMAR ROOHIMIIN.

Limpahkanlah rahmat ta’zhim dan kesejahteraan, Ya Allah, kepada hamba dan Rasul-Mu, junjungan dan tuan kami, Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya. Berilah kami kesempurnaan mengikuti beliau secara lahir dan batin, dalam keadaan sehat dan selamat, berkat rahmat-Mu, wahai Yang Maha Penyayang dari sekalian penyayang.

SUBHAANA ROBBIKA ROBBIL ‘IZZATI ‘AMMAA YASHIFUUN, WASALAAMUN ‘ALAL MURSALIINA WALHAMDU LILLAAHI ROBBIL ‘AALAMIIN.

Masa suci Tuhanmu, Tuhan pemilik kemuliaan, dari sifat-sifat yang mereka (musuh-musuhNya) berikan. Keselamatan selalu tertuju kepada Rasul, dan segala puji bagi Allah penguasa alam semesta.

Baca juga: Bacaan Doa Anak Sholeh untuk Kedua Orang Tua dan Saudaranya

Demikian sudah Bacaan Doa Muslimin & Muslimat serta Keutamaannya, yang bisa kita amalkan stelah kita tahu ada banyak manfaat dalam mendoakan saudara-saudara kita sesama muslimin maka kita akan lebih semangat berdoa untuk memohon ampun kepada Allah SWT terutama mohon ampun atas berbagai dosa kita di masa lalu.